Služby pro STK a SME


Zajišťujeme podporu stanicím STK a SME. Jsme schopni Vám zajistit instalaci od serveru SQL třeba pro aplikaci CISplus, serveru s aplikacemi MDČR, dotykové periferie pro FOTODOK na lince STK a SME, NAS pro zálohování fotek dle legislativy MDČR, nastavení měřících přístrojů pro SME, proškolení techniků. Nastavení aplikací v mobilních telefonech, etc.

Prostě cokoli si vymyslíte... Protože my o Vašich problémech víme naprosto vše!